SEO โบ๊ะบ๊ะสไตล์ by Chalakorn Berg

EP9: ความหมายของการทำงาน

September 16, 2023 Chalakorn Berg Episode 9
EP9: ความหมายของการทำงาน
SEO โบ๊ะบ๊ะสไตล์ by Chalakorn Berg
More Info
SEO โบ๊ะบ๊ะสไตล์ by Chalakorn Berg
EP9: ความหมายของการทำงาน
Sep 16, 2023 Episode 9
Chalakorn Berg

เล่าประสบการณ์ตั้งแต่ไม่อยากตื่น เพราะไม่รู้จะทำไปทำไม จนถึงวันนี้ที่มีความหมายในการงานในทุกวัน ส่วนตัวสุดๆ :))​

Show Notes

เล่าประสบการณ์ตั้งแต่ไม่อยากตื่น เพราะไม่รู้จะทำไปทำไม จนถึงวันนี้ที่มีความหมายในการงานในทุกวัน ส่วนตัวสุดๆ :))​