SEO โบ๊ะบ๊ะสไตล์ by Chalakorn Berg

EP6: สรุปเรื่อง SEO จากงาน Google I/O เวอร์ชันเข้าใจง่าย

June 18, 2021 Chalakorn Berg
EP6: สรุปเรื่อง SEO จากงาน Google I/O เวอร์ชันเข้าใจง่าย
SEO โบ๊ะบ๊ะสไตล์ by Chalakorn Berg
More Info
SEO โบ๊ะบ๊ะสไตล์ by Chalakorn Berg
EP6: สรุปเรื่อง SEO จากงาน Google I/O เวอร์ชันเข้าใจง่าย
Jun 18, 2021
Chalakorn Berg

Google I/O เป็นงานที่ Google สร้างมาเพื่อให้นักพัฒนา โปรแกรมเมอร์​ Developers ได้อัปเดตเรื่องใหม่ๆ จาก Google  มีบางส่วนที่แตะเข้ามาถึง Search ด้วย ลองมาฟังสรุปงาน Google I/O ในส่วนที่เกี่ยวกับ SEO เวอร์ชันไม่ Technical เข้าใจง่ายกัน :)

Show Notes

Google I/O เป็นงานที่ Google สร้างมาเพื่อให้นักพัฒนา โปรแกรมเมอร์​ Developers ได้อัปเดตเรื่องใหม่ๆ จาก Google  มีบางส่วนที่แตะเข้ามาถึง Search ด้วย ลองมาฟังสรุปงาน Google I/O ในส่วนที่เกี่ยวกับ SEO เวอร์ชันไม่ Technical เข้าใจง่ายกัน :)